Инструкция СЕСПА

Новата версия 1.69.1(179) (27.10.2020) на програмата PharmaStar, включва важни доработки на софтуера, които ще ви помогнат в подготовката за готовността към новите изисквания за модул СЕСПА.

Настройки на програмата PharmaStar.
Моля, отворете програмата и влезте в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ПАРАМЕТРИ -> ДАННИ НА АПТЕКАТА.
Ще се отвори следния екран:

регистрация СЕСПА

Сега ще трябва да попълните следните полета, оградени в червения правоъгълник, отбелязани като „Нови полета“.
Примерни данни: (данните отбелязани в червено ги въвеждате в програмата)

Информация за вашата регистрация/Registration information:

(Данните описани по-долу са примерни)

 • Регистрационен номер/Registration number: 90A4125D8192EC6715AЕ192Х48BGBR1Z
 • Потребителско име/Username: test@abv.bg
 • Парола за достъп/Password for GUI: At3Ui4Ek2
 • Потребителски портал/User portal: https://sespa.mh.government.bg/sespa/f?p=105
 • Потребителско име за информационна система/Information system username: IS_60A7156D6 Eh_21tY3Tu9d1
 • Парола за информационна система/Information system password: Ht71M6n18
  Данни за достъп до уеб услугите на СЕСПА:
 • Your Client ID: Ev6R24TGv5asP$qFASRb_1
 • Your Client secret: b_1s24BYN324DHJQ2rV-a4v
 • Пощенски код: Вашият Пощенски код (Пощенски код на аптеката по адрес на аптеката)
 • Email оператор: (Въведете ваш Email на който искате да получавате обратна информация от СЕСПА. Това може да е друг Email различен от Email на аптеката)
  След това натиснете бутона „ОК“. С това настройката за модул СЕСПА е приключен.

Актуализация на информацията за доставчиците

За идентифициране складовете на търговците на едро, от които получавате доставки, в СЕСПА се използва пощенски код на склада. Ето защо е необходимо за всички доставчици с които работите да попълните информация за пощенски код.
За да актуализирате информацията за доставчиците, моля влезте в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ДОСТАВЧИЦИ.
Моля, намерете „Пощ. код“ и актуализирайте информацията.

Тази операция трябва да направите с всеки доставчик с който работите. Информацията за пощенския код, можете да получите от вашият доставчик.

За вериги аптеки

Важно е да се разбира, че един и същ доставчик може да има различни пощ. кодове в зависимост от местоположението на неговия склад и локацията на съответната аптека.
В случай, че доставчикът има само едно местоположение, то това местоположение се задава в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ДОСТАВЧИЦИ в ЦЕНТРАЛАТА.
Моля, намерете „Пощ. код“ и актуализирайте информацията

В случай, че доставчикът има няколко склада с различно местоположение то тогава следва в ЦЕНТРАЛАТА в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ДОСТАВЧИЦИ да изберете с бутон червена стрелка в полето „Идент. номер/ЕГН“ както е на картинката.

В следващото меню изберете аптека и задайте Пощ. код на доставчик, в зависимост от кой склад на доставчика се зарежда (вижте картинката).

С тази операция информацията за доставчиците може да се смята за актуализирана и готова за работа със СЕСПА.

Актуализация на номенклатурите на артикулите

Моля влезте в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> АРТИКУЛИ
В номенклатурата на артикулите има ново поле „СЕСПА Код“.

С тази актуализация във вашата номенклатура ще имате възможност да създадете СЕСПА Код съгласно „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“.

На малко по късен етап ще можете да инсталирате и СЕСПА СЪРВЪР от меню Обработки -> СЕСПА -> СТАРТИРАНЕ НА СЕСПА (СЪРВЪР)

Важно: След СТАРТИРАНЕ НА СЕСПА (СЪРВЪР) в номенклатурата на артикулите отстрани на полето СЕСПА Код ще се появи и help бутон с възможност директно да изберете артикула от „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“ на СЕСПА.

Артикулите по НЗОК ще се актуализират автоматично със „СЕСПА Код“.

За всеки артикул от вашата номенклатура и включен в „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“ на СЕСПА, трябва да въведете „СЕСПА Код“ от позитивния списък.

Линк към в „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“ на СЕСПА
https://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml

Забележка: Можете да експортирате пълният списък, като отидете на Приложение № 4 и натиснете бутона

Забележка: За стартирането на изпращането на данни към СЕСПА ще стане на по-късен етап и ще бъдете уведомени допълнително.

Поздравления, с тези действия подготовката за СЕСПА може да се смята за завършена!