Project Description

Общо представяне на PharmaWeb

Закупуването на лиценз за PharmaWeb улеснява и автоматизира процеса на създаване и изпращане на заявка от аптека към доставчик.

Независимо кой от продуктите на AS Systems за автоматизиране на дейността в аптеката се използва, с PharmaWeb потребителят има комфорта при свързване със сървъра на доставчика да получи актуална информация за предлаганите лекарствени средства с цени и отстъпки. На базата на тази информация може да се изготви заявка, да се изпрати и да се проследи статуса на нейното изпълнение.
PharmaWeb се предлага в два варианта:
  • За единични аптеки;
  • За вериги от аптеки.

Видеопрезентация

Предимства

PharmaWeb улеснява и автоматизира процеса на създаване и изпращане на заявка от аптека към доставчик. Независимо кой от продуктите на AS Systems за автоматизиране на дейността в аптеката се използва, с PharmaWeb потребителя има комфорта при свързване със сървера на доставчика да получи актуална информация за предлаганите лекарствени средства с цени и отстъпки. На базата на тази информация може да се изготви заявка, да се изпрати и да се проследи статуса на нейното изпълнение.

PharmaWeb дава възможност за автоматично генериране на заявка при достигане на предварително дефинираните минимални количества. Тази нова функционалност оптимизира възможностите за управление на складовите наличности и намалява риска от не навременно заявяване на дефицитни продукти, което увеличава конкурентните предимства на търговеца на дребно.

PharmaWeb предоставя информация за движението на заявката по контролните точки на доставчика и във всеки момент клиента знае на кой етап се намира неговата доставка и след колко време би могла да му бъде доставена.

Интеграцията на PharmaWeb и PharmaStar позволява при генериране на автоматични заявки, те директно да бъдат изпратени към съответния доставчик, с което силно се оптимизира процеса на изготвяне и подаване на заявки към доставчици.