1. Регистрация

За да имате възможност да работите с електронни рецепти, първо трябва да направите автоматичният ъпдейт на PharmaStar и след това да се регистрирате. Версията на програмата трябва да е 1.69.1 (150) (27.04.2020 ).
В меню Номенклатури –> Системни -> Настройки на Web доставчици на Ел. рецепти, натискате бутон Registration и трябва да посочите номер на фактура, издадена от нас към аптеката, за да можем да Ви идентифицираме като наш клиент.

След това натискате бутона за избор на доставчик. Избирате доставчик на ел.рецепти (например Kontrax), създавате си потребителско име и парола към доставчика, като паролата трябва да е от поне 6 символа и задължително трябва да съдържа една главна буква, цифра и специален символ. След успешна регистрация, при стартиране на продажба ще виждате в менюто бутон .

2. Работа с електронни рецепти

При стартиране на продажба избирате бутон   , появява  се диалогов прозорец за идентифициране на рецепта. Сканирате хартиената рецепта (с баркод скенер, баркода трябва да е отпечатан на рецептата), предоставена от пациента и избирате вида на рецептата, ако е нормална или отрязъка (А, В или С), ако е хронична.

На екран се визуализира специфицираната от Вас рецепта. Ако не съвпада с хартиената, изберете ОТКАЗ и повторете търсенето, а ако съвпада изберете ОК и се стартира автоматично продажба на лекарствените продукти от рецептата.

Контролите за здравноосигурителен статус на лицето, изминал период от предходно изписване и отпускане остават валидни и се реализират по обичайния начин. Ако артикулът подлежи на верификация, ще се визуализира диалога за отписването/отпускането му.

При недостатъчно количество в склада се появява следното съобщение:

След приключване на работа в екрана за продажба, се преминава към въвеждането на рецептата за съответната продажба. Тук автоматично в шапката ще се заредят всички данни от рецептата.

С бутон се прехвърлят и изписаните в екрана за продажби позиции.

Електронната рецепта се закрива след като се изтеглят позициите към продажбата и не може да се изтегли отново.
Продажбата се приключва по обичайния начин с указване на сумата и начина на плащане.

 

Важно: За работа с Електронна рецепта се изиква да имате инсталиран Microsoft .NET Framework Версия 4.52 или по-висока. Windows 7 може да поддържа версия на Microsoft .NET Framework Версия 4.8 (Windows XP не се поддържа)