Указания за нанасяне на адресите във PharmaStar, необходими за създаване на xml-a на финасовите документи.

Нова версия на програмата PharmaStar 1.69.1.135.

В тази версия са фикснати полетатата за адрес на аптека и адрес за кореспонденция с НАП, които се изпращат в отчетния файл към РЗОК.

1.От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете: Адрес на аптеката –> полето Арес обградено на картинката с червен правоъгълник.

  1. Ново поле в таб „Данни на фирмата“ -> Адрес за кореспонденция с НАП отбелязано с червен правоъгълник (на картинката по-долу), което се попълва еднократно автоматично от поле „Фирма-адрес“ с актуализацията на PharmaStar. Ако се различават по Декларацията подадена в РЗОК за съответната аптека, трябва да бъде коригирано според декларацията.