Работа със служебни рецепти

април 27th, 2020|Categories: PharmaStar|Tags: , |0 Comments

Влизате на екран Продажби и натискате бутон , след това се отваря филтър, където трябва да впишете ЕГН на пациента. След това се отваря се нов филтър, откъдето да изберете последната рецепта, която дублирате и натискате OK. Контролите за здравноосигурителен статус на лицето, изминал период от предходно изписване и отпускане остават валидни и се реализират по [...]