Project Description

Общо представяне на WebGen

За целите на своята развойна дейност, нашият екип разработи втора генерация на платформата за създаване на бизнес приложения – WebGen.

WebGen e модерна платформа, разработена като отворена система за генериране на бизнес приложения. С иновативна комбинация от технологии WebGen дава възможност за генериране на гъвкави, развиващи се и лесни за поддръжка бизнес приложения. Основна концепция на тази платформа е създаване на развойна среда, която да минимизира времето за разработка и да даде възможност за бързо навлизане в материята на млади програмисти.

Основни цели на използването на платформа за разработка:

 • Стандартизиране на подходите при изграждане на архитектурата на разработваните приложения
 • Възможности за разработване на приложения с лесна поддръжка дори от новоназначени служители
 • Поддържане на добрите практики при разработка на приложенията
 • Осигуряване на консистентност в разработката на приложения, функционалности и потребителски интерфейси
 • Спестяване на времеви и човешки ресурс
 • Предоставяне на възможност за разработване на детайлно настроеваеми приложения

Предимства на WebGen:

 • Лесен и интуитивен за използване – пести време и ресурси
 • Базиран на популярна и поддържана платформа
 • Разработените приложения са достъпни, както през WEB, така и като самостоятелни приложения
 • Лесна разработка на допълнителни функционалности в самата платформа
 • Мощен генератор на справки (report generator) с поддръжка на експорт в популярни документни формати (XPS, PDF, XLSX)
 • Класически подход при писане на приложения – не се използва RAD редактор, а се използват скриптове (C#, RUBY и XML)