Project Description

Общо представяне на ATLAS ERP

ATLAS ERP е Интегрирана клиент-сървър информационна система, базирана на MS SQL Server.

Системата се състои от няколко основни модула, използващи обща база данни. Всеки модул може да бъде внедрен самостоятелно или интегриран заедно с други в единна система. При комплексно решение всички модули генерират автоматични счетоводни операции към финансово-счетоводния модул.
ATLAS ERP се предлага с всички основни модули за управление на бизнес процесите в едно производствено или търговско дружество. Неговата базова функционалност удовлетворява в пълна степен изискванията на бизнеса.
Основно предимство на предлаганите от AS Systems решения е в тяхната адаптивност към конкретните нужди на клиента.
Специално разработен набор от процедури позволява да се дефинират индивидуални, а не стандартизирани решения. Това пести време и средства, дава възможност за бърз процес на обучение и лесно внедряване. В резултат клиентът купува система, която оптимизира и управлява точно неговия бизнес.

AtlasERP-BoxF

Предимства

За търговски компании:

  • гъвкав и удобен интерфейс
  • лесно управление на информационните потоци
  • гъвкави продажби с над 100 маркетингови политики и промоции
  • планиране и управление на доставките
  • мощни средства за управление на складови пространства

За производствени компании:

  • разнообразни производствени модели
  • оптимизиране на производствения процес
  • себестойност на база кост центрове
  • управление на веригата за доставки