АНКЕТА

Участвайте в нашата анкета!
Уважаеми ПАРТНЬОРИ,
С настоящите въпроси бихме искали да получим информация от Вас, която да ни помогне да развием нашите продукти и услуги и да ни даде ясна представа за нашите пазарни позиции. Събраната информация е поверителна и ще бъде ползвана само за целите на това изследване.


Най-добрите технологии

Най-добрите технологии са тези, които са разработени според Вашите нужди и изисквания!
Ние държим на обратната връзка от клиенти и партньори, и приветстваме нови идеи с цел подобряване и разширяване на функционалните възможности на нашите софтуерни решения. Изпращайте вашите предложения на applss@applss.com като посочите името на проекта или продукта.

Облачни услуги

ЕЙ ЕС ЕС ООД ИЗГРАДИ И СТАРТИРА СВОЯ ОБЛАК
През 2016 г. Ей Ес Ес ООД спечели в надпреварата с много други фирми проект с главна цел: “Подобряване на производствения капацитет“ за изграждане на частен облак. Всички усилия на фирмата са насочени към нейните настоящи и бъдещи клиенти. Всеки бизнес, без да инвестира в скъп и високотехнологичен хардуер, лицензии за системен софтуер, да се възползва от новите облачни решения.


Atlas Finance

Основни функционални възможности Всички видове счетоводни операции (касови, валутни, фактурни и други) на база първични счетоводни документи Автоматично контиране на определени операции (например, по дълготрайни активи, […]

Atlas ERP

Общо представяне на ATLAS ERP ATLAS ERP е Интегрирана клиент-сървър информационна система, базирана на MS SQL Server. Системата се състои от няколко основни модула, използващи обща база данни. Всеки модул може да бъде внедрен самостоятелно или интегриран заедно с други в единна система. При комплексно решение всички модули генерират автоматични счетоводни операции към финансово-счетоводния модул. ATLAS ERP се [...]

Atlas Payroll

Общо представяне на Atlas Payroll  Atlas Payroll е част от SQL базирана клиент сървър ERP система Atlas – разработка на Ей Ес Ес ООД.  Програмата е предназначена  да автоматизира дейностите, свързани с изчисление на работната заплата и управление на човешките ресурси. Успешно се внедрява както в малки и средни, така и в големи компании със специфични нужди и изисквания [...]

PharmaStar

Общо представяне на PharmaStar Управление на продажбите на дребно на лекарствени средства От началото на 2005 година фирма AS Systems предлага на българския пазар интегрираната информационна система  PharmaStar ERP. PharmaStar е съвременен продукт, подходящ както за отделна аптека така и за сдружение от аптеки, вериги от аптеки с богати възможности за оптимизиране и управление на бизнес-процесите. Нова клиент-сървър архитектура [...]

WebGen

Общо представяне на WebGen За целите на своята развойна дейност, нашият екип разработи втора генерация на платформата за създаване на бизнес приложения – WebGen. WebGen e модерна платформа, разработена като отворена система за генериране на бизнес приложения. С иновативна комбинация от технологии WebGen дава възможност за генериране на гъвкави, развиващи се и лесни за поддръжка бизнес приложения. Основна концепция [...]

PharmaWeb

Общо представяне на PharmaWeb Закупуването на лиценз за PharmaWeb улеснява и автоматизира процеса на създаване и изпращане на заявка от аптека към доставчик. Независимо кой от продуктите на AS Systems за автоматизиране на дейността в аптеката се използва, с PharmaWeb потребителят има комфорта при свързване със сървъра на доставчика да получи актуална информация за предлаганите лекарствени средства с [...]