АНКЕТА

Участвайте в нашата анкета!
Уважаеми ПАРТНЬОРИ,
С настоящите въпроси бихме искали да получим информация от Вас, която да ни помогне да развием нашите продукти и услуги и да ни даде ясна представа за нашите пазарни позиции. Събраната информация е поверителна и ще бъде ползвана само за целите на това изследване.


Най-добрите технологии

Най-добрите технологии са тези, които са разработени според Вашите нужди и изисквания!
Ние държим на обратната връзка от клиенти и партньори, и приветстваме нови идеи с цел подобряване и разширяване на функционалните възможности на нашите софтуерни решения. Изпращайте вашите предложения на applss@applss.com като посочите името на проекта или продукта.

Облачни услуги

ЕЙ ЕС ЕС ООД ИЗГРАДИ И СТАРТИРА СВОЯ ОБЛАК
През 2016 г. Ей Ес Ес ООД спечели в надпреварата с много други фирми проект с главна цел: “Подобряване на производствения капацитет“ за изграждане на частен облак. Всички усилия на фирмата са насочени към нейните настоящи и бъдещи клиенти. Всеки бизнес, без да инвестира в скъп и високотехнологичен хардуер, лицензии за системен софтуер, да се възползва от новите облачни решения.


13 05, 2016

Актуализация на PharmaStar от 13.05.2016

май 13th, 2016|Categories: PharmaStar|Tags: , |0 Comments

Важи за всички които използват PharmaStar и са активирали случайно или нарочно тази услуга. Имаме нова версия на програмата, която автоматично деактивира услугата Aegate. АктуализирайPharmaStar   Как можете да проверите деактивирането? Влезте в меню Номенклатури -> Параметри -> Локални настройки Влезте в папка Aegate и погледнете - Активирай услугата на Aegate трябва да е "НЕ". [...]

14 04, 2016

Нови версии PharmaStar ver. 1.68 и PharmaStore ver. 21

април 14th, 2016|Categories: PharmaStar, PharmaStore|Tags: , , |0 Comments

Във връзка с промените на НЗОК, влизащи в сила от 01.04.2016 година и касаещи отчитането на периода от 01.04.- 15.04.2016 година има нови версии на програмите PharmaStar и PharmaStore. Задължително е да се актуализират и двете програми преди отчитането на периода от 01.04. - 15.04.2016 година. След актуализирането на програмите изпълнете следното: Актуализация на PharmaStar ver. [...]

30 03, 2016

Подобряване на производствения капацитет на Ей Ес Ес ООД

март 30th, 2016|Categories: Разни|Tags: , |0 Comments

Считано от 29.03.2016 г. „Ей Ес Ес” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1141-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 489 300 лева, като размерът [...]

23 03, 2016

Ransomware – Внимание опасност!

март 23rd, 2016|Categories: Вируси|Tags: , , , , , , , , , |0 Comments

CryptoLocker  (Ransomware),  Cryptovirus, FileCoder, Locker, TorrentLocker, CTB Locker, TeslaCrypt 3.0 и др. В последно време зачестяват случаите в които много наши клиенти се заразяват с  Ransomware. Кратка история Смята се, че за пръв път подобен вид е публикуван в Интернет на 5 септември 2013 г. От тогава претърпява значителни изменения на своите версии. Как действат този [...]

29 12, 2015

Нова актуализация на програмите PharmaStar и PharmaStore

декември 29th, 2015|Categories: PharmaStar, PharmaStore|Tags: , , |0 Comments

Публикуваме нова актуализация на програмите PharmaStar и PharmaStore. Няма нищо значително по функционалността на програмите. Актуализацията засяга само и единствено актуализацията от НЗОК, която вече е публикувана на сайта на Национална здравноосигурителна каса от 01.01.2016 г. В случай, че се опитате на направите актуализация от НЗОК на 31.12.2015 или на 01.01.2016, ще видите следното съобщение и в [...]

27 10, 2015

Нова версия на „Помощник за ПИС на НЗОК“

октомври 27th, 2015|Categories: PharmaStar, PharmaStore|Tags: , |0 Comments

На вниманието на всички аптеки и дистрибутори, днес 27.10.2015 актуализирахме версията на "Помощник за ПИС на НЗОК". В тази версия е променен протокола за комуникация с WEB услугата на НЗОК.   Искаме да напомним на всички за възможността  "Помощник за ПИС на НЗОК" да бъде стартиран заедно със зареждането на операционната система - автоматично. Това можете да го [...]

31 08, 2015

Актуализация на „Помощник за ПИС на НЗОК“

август 31st, 2015|Categories: PharmaStar, PharmaStore|Tags: , |0 Comments

На вниманието на всички аптеки и дистрибутори, днес 31.08.2015 актуализирахме версията на "Помощник за ПИС на НЗОК". В тази версия e премахната грешка, която се появяваше при първия диалог за проверка. Това се наложи, във връзка с промяна на версията на WEB услугата на НЗОК. Искаме да напомним на всички за възможността  "Помощник за ПИС на НЗОК" да [...]

22 07, 2015

Актуализация на PharmaStore v.20

юли 22nd, 2015|Categories: PharmaStore|Tags: , |0 Comments

Актуализация на PharmaStore v.20 Функционалност “Връзка с ПИС на НЗОК“ Ръководство за работа Настоящият ъпдейт ви позволява да изпращате автоматично XML файла към НЗОК от складовата програма и съответно да правите проверки на: 1.Валидност на рецептурна книжка. 2.Диагнози в нея за пациент към дадена дата. 3.УИН и специалност към дадена дата. За използването на тези услуги [...]

22 07, 2015

Актуализация на PharmaStar v. 1.67

юли 22nd, 2015|Categories: PharmaStar|Tags: , , |0 Comments

Актуализация на PharmaStar v. 1.67 Функционалност “Връзка с ПИС на НЗОК“ Ръководство за работа Настоящият ъпдейт ви позволява да изпращате автоматично XML файла към НЗОК от складовата програма и съответно да правите проверки на: 1.Валидност на рецептурна книжка. 2.Диагнози в нея за пациент към дадена дата. 3.УИН и специалност към дадена дата. За използването на тези [...]

17 07, 2015

Windows 10 излиза на 29 юли 2015.

юли 17th, 2015|Categories: Microsoft|Tags: |0 Comments

Windows 10 излиза на 29 юли 2015 г. Ппредложението за надстройка е за пълна версия на Windows 10, а не за пробна. Необходимо е да се изтеглят 3 ГБ. За да се възползвате от това безплатно предложение, трябва да надстроите до Windows 10 в рамките на една година от излизането му. След като го направите, ще [...]