АНКЕТА

Участвайте в нашата анкета!
Уважаеми ПАРТНЬОРИ,
С настоящите въпроси бихме искали да получим информация от Вас, която да ни помогне да развием нашите продукти и услуги и да ни даде ясна представа за нашите пазарни позиции. Събраната информация е поверителна и ще бъде ползвана само за целите на това изследване.


Най-добрите технологии

Най-добрите технологии са тези, които са разработени според Вашите нужди и изисквания!
Ние държим на обратната връзка от клиенти и партньори, и приветстваме нови идеи с цел подобряване и разширяване на функционалните възможности на нашите софтуерни решения. Изпращайте вашите предложения на applss@applss.com като посочите името на проекта или продукта.

Облачни услуги

ЕЙ ЕС ЕС ООД ИЗГРАДИ И СТАРТИРА СВОЯ ОБЛАК
През 2016 г. Ей Ес Ес ООД спечели в надпреварата с много други фирми проект с главна цел: “Подобряване на производствения капацитет“ за изграждане на частен облак. Всички усилия на фирмата са насочени към нейните настоящи и бъдещи клиенти. Всеки бизнес, без да инвестира в скъп и високотехнологичен хардуер, лицензии за системен софтуер, да се възползва от новите облачни решения.


PharmaStar

9 02, 2021

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ НЗИС

февруари 9th, 2021|Categories: PharmaStar|0 Comments

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ НЗИС Във PharmaStar са разработени два варианта за работа с електронни рецепти – платен и безплатен. В платената версия повечето процеси се изпълняват автоматично, докато в безплатната версия се налага да се копират УИН на лекар, амбулаторен лист и номер лекарска рецепта, а позициите от рецептата се търсят и изписват ръчно. Електронните [...]

5 01, 2021

Инструкция СЕСПА – II част

януари 5th, 2021|Categories: PharmaStar|Tags: , , , |0 Comments

Инструкция СЕСПА – II част Новата версия 1.69.1(185) (05.01.2021) на програмата PharmaStar, включва важни доработки на софтуера, с които ще отговорите на изискванията към СЕСПА. Забележка: Ако не сте прочели първа част на тази инструкция, моля запознайте с Инструкция СЕСПА – I част. След като актуализирате новата версия на програмата PharmaStar, проверете версията на програмата в [...]

27 10, 2020

Инструкция СЕСПА

октомври 27th, 2020|Categories: PharmaStar|Tags: |0 Comments

Инструкция СЕСПА Новата версия 1.69.1(179) (27.10.2020) на програмата PharmaStar, включва важни доработки на софтуера, които ще ви помогнат в подготовката за готовността към новите изисквания за модул СЕСПА. Настройки на програмата PharmaStar. Моля, отворете програмата и влезте в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ПАРАМЕТРИ -> ДАННИ НА АПТЕКАТА. Ще се отвори следния екран: Сега ще трябва да попълните [...]

27 04, 2020

Работа с Електронни рецепти

април 27th, 2020|Categories: PharmaStar|Tags: , |0 Comments

1. Регистрация За да имате възможност да работите с електронни рецепти, първо трябва да направите автоматичният ъпдейт на PharmaStar и след това да се регистрирате. Версията на програмата трябва да е 1.69.1 (150) (27.04.2020 ). В меню Номенклатури –> Системни -> Настройки на Web доставчици на Ел. рецепти, натискате бутон Registration и трябва да посочите номер [...]

27 04, 2020

Работа със служебни рецепти

април 27th, 2020|Categories: PharmaStar|Tags: , |0 Comments

Влизате на екран Продажби и натискате бутон , след това се отваря филтър, където трябва да впишете ЕГН на пациента. След това се отваря се нов филтър, откъдето да изберете последната рецепта, която дублирате и натискате OK. Контролите за здравноосигурителен статус на лицето, изминал период от предходно изписване и отпускане остават валидни и се реализират по [...]

17 03, 2020

Експресна актуализация на PharmaStar във връзка с отрязък S

март 17th, 2020|Categories: PharmaStar|Tags: , , , |0 Comments

Експресна актуализация на PharmaStar във връзка с новото изискване за отрязък "S"

14 11, 2019

PharmaStar – инструкция за сторно операции

ноември 14th, 2019|Categories: PharmaStar|Tags: , , |0 Comments

Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, документирано чрез издаване на документ от ФУ Сторниране на продажба Отворете съществуваща продажба От бутон (или Ctrl+J) се изисква потвърждение за сторниране: Натиснете ДА Автоматично се създава документ кредит-нота по продажба. Показва се диалог [...]

31 10, 2019

Указания за нанасяне на адресите във PharmaStar

октомври 31st, 2019|Categories: PharmaStar|Tags: , , , |0 Comments

Указания за нанасяне на адресите във PharmaStar, необходими за създаване на xml-a на финасовите документи. Нова версия на програмата PharmaStar 1.69.1.135. В тази версия са фикснати полетатата за адрес на аптека и адрес за кореспонденция с НАП, които се изпращат в отчетния файл към РЗОК. 1.От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете: Адрес на [...]

14 10, 2019

Инструкция за създаване, изпращане на ел. документи и получаване на нотификации от НЗОК изцяло през PharmaStar

октомври 14th, 2019|Categories: PharmaStar|Tags: , , , , |0 Comments

Актуализирана версия на инструкцията! (от 21.10.2019) НОВО!!!  Настройки във ФармаСтар От меню Номенклатури – Параметри – Данни за аптеката изберете таб ‚Данни на фирмата‘ и попълнете полето ‚Форма на юридическото лице.‘ За регистрираните по ДДС аптеки от меню Номенклатури – Системни – Аптеки се уверете, че поле ‚Рег. ДДС‘ е със статус РАЗЛИЧЕН от „НЕ“. !!! [...]

15 09, 2019

Инструкция за създаване и изпращане на ел. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към НЗОК

септември 15th, 2019|Categories: PharmaStar|Tags: , , |0 Comments

1.Номер на месечно известие В сайта на НЗОК изберете 1 Електронни фактури, след това 2 Месечни известия и след като се заредят данните в таблицата натиснете 3 Икона „Бяло листче“ на реда за съответния отчетен период Ще се отвори таблица с детайлите за месечното известие, от където трябва да вземете 4 номера му, който ще ви [...]