nzok_logoМатериално отговорното лице на Софийската здравноосигурителна каса е променено от д-р Росен Петков на д-р Биляна Пенева. Това налага смени в съответните програми, за да може да се приемат отчетите на 01.07.2015 г., за периода 16.06.2015 –  30.06.2015 г.

 

Промени в програмата PharmaStar:

1.Tрябва да отидете на Номенклатура -> Клиенти -> Клиенти.
2. Намирате си реда с клиент НЗОК и сменяте д-р Росен Петков на д-р Биляна Пенева в дясно на реда, колона МОЛ. Натиснете F8 за да запишете промените.

Промени в програмата PharmaStоre:

1.Трябва да отидете на Номеклатура – Списък на клиентите.
2. Намирате си реда с клиент НЗОК и сменяте новото име в дясно на реда, колона МОЛ. Натиснете F8 за да запишете промените.

В случай, че сте направили тези промени след като сте генерирали своите финансови отчети, не трябва да правите нищо освен да ги разпечатите отново.

Не е нужно да сторнирате генерираните отчети, просто ги разпечатайте отново с променените данни на мола.

Екип Аптечни програми