Актуализация на програмите PharmaStar и PharmaStore

Публикуваме новата версия на програмите PharmaStar и PharmaStore във връзка с новите изисквания на НЗОК.

Новите неща в PharmaStar – Версия 1.68.1(129)

 • Версия 1.68.1(129)
  • Нови функции във връзка с промените по НЗОК от 01.08.2016 с изписване на един и същи ЛП по два различни НЗОК кода с различни диагнози и нива на реимбурсация:
   • Ново поле в актуализацията на ПЛС: Уникален код лекарствен продукт.
   • Възможност за изписване на един и същ лекарствен продукт с различна реимбурсация и различни кодове по НЗОК според МКБ кода в рецептата.
   • Меню Справки – НЗОК – Складови справки – Приход, разход и наличност и Изпълнени рецепти: има информация за всички кодове по НЗОК на лекарствения продукт.
   • Ново меню – Номенклатури – НЗОК – Отпадащи лекарствени продукти – тук трябва да се въвеждат кодове и дати на отпадане на ЛП. (например при смяна на притежателя на разрешителното). Ако се смени код на л-во, което се изписва по два МКБ кода (съответно има два кода по НЗОК), тук трябва да се изпишат и двата кода, които ще отпаднат след края на гратисния период. За повече информация се обърнете към дистрибутора си.
  • Нов лимит за изписване на Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа в рецепти по НЗОК в сила от 01.08.2016
   • Нова стойност в полето Медицинско изделия в ПЛС: За прилагане с инсулинова помпа.
   • Възможност за ‘задължително’ или ‘пожелание’ ограничаване на сумата на реимбурсация за период от 30 дни до лимита зададен от НЗОК. (Номенклатури-Параметри-Продажби-Контроли НЗОК-Контрол лимити стомираноболни/инсулинови помпи)
   • Не се позволява повече от една рецепта за даден пациент за период от 30 дни.
  • Възможност за задаване на парола за изтриване на позиция от неприключена продажба.
[blockquote align=center]

Забележка: Преди да актуализирате, излезте от програмата на всяко работно място. На компютъра на който използвате електронен подпис, затвотете „ПИС на НЗОК“  и тогава актуализирайте вашите програми!

[/blockquote]

 

Актуализация на PharmaStar –  Версия 1.68.1(129)

Актуализация на PharmaStore 21.0.11