Нова версия на Помощник за ПИС на НЗОК – от 02.06.2016 за PharmaStar и PharmaStore

Основните промени в тази версия на програмата е увеличения тайм-аут (Time Out – време на изчакване) за комуникация със сървъра на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Времето е увеличено от 30 секунди на 2 минути.

Надяваме се, че тази промяна ще доведе до по успешно първо изпращане на файловете към НЗОК в края на всеки отчетен период.

Моля, не забравяйте да затворите програмата „Помощник за ПИС на НЗОК“ преди да актуализирате.