От 06/06/2016 година Софарма Трейдинг сменят интерфейса си за заявяване на стоки през Интернет. Във връзка с това във PharmaStar има вградена възможност за автоматично преминаване към новия интерфейс.

Промените са в следните функционалности:

  1. Изтегляне на артикули/цени/отстъпки/промоции/срокове на годност
    1.1. Изберете Документи-Заявки към доставчици-Създаване на заявки и натиснете ОК или Ctrl+Enter:

Заявки - Изтегляне на артикули

1.2. Вместо традиционният прозорец за свързване със Софарма Трейдинг:

Заявки - традиционен прозорец

Ще се появи следното съобщение:

Заявки - нов прозорец за Софарма Трейдинг

1.3. Натиснете ОК и изчакайте да приключи обработката.
1.4. След като приключи ще получите следното съобщение. Натиснете ОК:
Заявки - Обработката за Софарма Трейдинг приключи
1.5. Изберете отново меню Документи-Заявки към доставчици-Създаване на заявки и натиснете ОК или Ctrl+Enter:
1.6. Когато дойде ред за актуализиране на артикулите на Софарма Трейдинг ще се появи следното съобщение. Натиснете ОК.
Изтегляне на артикули за Софарма Трейдинг
1.7. При нормална работа на сървъра за заявки ще получите съобщение за брой импортирани артикули:

Заявки - импортиране на артикули за Софарма Трейдинг
2. Изпращане на заявки.
2.1. Изберете меню Документи-Заявки към доставчици-Преглед на заявките за деня
2.2. Изберете заявка на Софарма Трейдинг и натиснете бутона за изпращане на заявката.
2.3. Изберете маршрут, с който искате да пристигне заявката и натиснете ОК:
Заявки - избор на маршрут за Софарма Трейдинг
2.4. След натискане на ОК, заявката се изпраща към Софарма Трейдинг.
2.5. При успех ще получите следното съобщение:
Изпращане на заявка и преглед
2.6. Можете да натиснете ДА, за да видите заявката, както е приета от сървъра:
Преглед на заявка към Софарма Трейдинг
2.7. Прегледът на заявката включва информация за промоциите, ако заявените продукти отговарят на условията обявени от доставчика.

2.8. При проблем със заявката се получава следното съобщение:
Софарма Трейдинг
2.9. Натиснете ОК за да видите подробности за проблема:
Подробности на заявката към Софарма Трейдинг
2.10. Както пише в т. 2.8. при подобен проблем можете да се свържете с доставчика за да получите повече информация и помощ за проблема.

  1. Сваляне на доставка от Интернет

За момента сваляне на файл не се поддържа в системата за заявки на Софарма Трейдинг. При опит за използване на тази функция ще получите следното съобщение:

Грешка 503