Важи за всички които използват PharmaStar и са активирали случайно или нарочно тази услуга.

Имаме нова версия на програмата, която автоматично деактивира услугата Aegate.

 

Как можете да проверите деактивирането?

Влезте в меню Номенклатури -> Параметри -> Локални настройки

PharmaStar - Локални настройки

Влезте в папка Aegate и погледнете – Активирай услугата на Aegate трябва да е „НЕ“.

Трябва да е така, както е отбелязано на картинката.

Aegate - деактивиране