Във връзка с промените на НЗОК, влизащи в сила от 01.04.2016 година и касаещи отчитането на периода от 01.04.- 15.04.2016 година има нови версии на програмите PharmaStar и PharmaStore.

Задължително е да се актуализират и двете програми преди отчитането на периода от 01.04. – 15.04.2016 година.

След актуализирането на програмите изпълнете следното:

Актуализация на PharmaStar ver. 1.68

Във връзка с промените на НЗОК, влизащи в сила от 01.04.2016 г.

  1. Ново меню Документи-Отчети НЗОК, от което можете лесно и бързо да направите задължителния отчет към НЗОК в края на всеки период.
  2. Добавени полета за въвеждане на УИН на управителя и подробен адрес на аптеката от меню Номенклатури->Параметри->Данни за аптеката /необходими за новият формат на спецификацията/.
  3. Поддържа се новият формат на отчетните спецификации към НЗОК , влизащ в сила от 01.04.2016 г.

 

PharmaStar УИН на УправителяВъведете УИН на Управителя за PharmaStar

 

PharmaStar Данни на АптекатаВъведете допълнителните данни за PharmaStar

[btn text=“Не забравяйте да прегледата помощната информация в секция – Какво ново?“ tcolor=#FFF thovercolor=#FFFF00 link=“#“ target=“_self“]

 

Забележка: Тази версия на актуализацията е за единични аптеки. Задължително затворете програмите PharmaStar и PharmaStore както и Помощника за ПИС на НЗОК преди да актуализирате.

[btn text=“Актуализация PharmaStar ver. 1.68″ tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=“http://193.41.67.117/fupload/filesupload/14-04-2016/UpdateSINGLE.exe“ target=“_self“]

 

Актуализация на PharmaStore ver. .21

Във връзка с промените на НЗОК, влизащи в сила от 01.04.2016 г.

  1. Поддържа се новият формат на отчетните спецификации към НЗОК, влизащ в сила от 01.04.2016 г.
  2. Добавени полета за въвеждане на УИН на управителя и подробен адрес на аптеката от Меню Номенклатури –> Промяна на основни параметри-> Адрес.

PharmaStore УИН на УправителяВъведете УИН на Управителя за PharmaStore

PharmaStore допълнителни данниВъведете допълнителните данни за PharmaStore

[btn text=“1. Актуализация PharmaStore ver. 21″ tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=“http://193.41.67.117/fupload/filesupload/14-04-2016/Update.exe“ target=“_self“]

[btn text=“2. Актуализация PharmaStore ver. 21 – Прехвърляне на Ном-ра от НЗОК“ tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=“http://193.41.67.117/fupload/filesupload/25-04-2016/FixUpdateStore.exe“ target=“_self“]

Забележка: задължително затворете програмите PharmaStar и PharmaStore както и Помощника за ПИС на НЗОК преди да актуализирате.