Импортиране на СЕСПА КОД през кодове на съответствие