Инструкция СЕСПА – II част

Новата версия 1.69.1(185) (05.01.2021) на програмата PharmaStar, включва важни доработки на софтуера, с които ще отговорите на изискванията към СЕСПА.

Забележка: Ако не сте прочели първа част на тази инструкция, моля запознайте с Инструкция СЕСПА – I част.
След като актуализирате новата версия на програмата PharmaStar, проверете версията на програмата в меню Помощ -> За програмата.

Специално за всички АПТЕКИ, повторно ще актуализираме всички артикули по НЗОК с автоматична процедура /използвайки текущия, към датата на прилагане на актуализация 1.69.1(184) (29.12.2020) на програмата PharmaStar, списък на НЗОК/.

Ръчна актуализация на СЕСПА КОД по код на съответствие към доставчик Стинг АД (по Ваше желание)

Нашият дългогодишен партньор Стинг АД предостави номенклатурата си с въведени вече кодове по СЕСПА, която да може да се ползва от нашите клиенти-аптеки за по-лесно въвеждане на кодовете по СЕСПА в техните номенклатури. Ако получавате доставки от Стинг АД и вече имате направено съответствие между вашата и тяхната номенклатура, бихте могли да използвате този инструмент на базата на това съответствие да се въведат и кодовете по СЕСПА. Моля да имате предвид, че отговорността за правилното въвеждане на кодовете е Ваша и използването на това улеснение е по Ваше желание /при грешни кодове на съответствие към Стинг АД е възможно да изпратите некоректни данни/.

Изберете в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> АРТИКУЛИ -> АРТИКУЛИ

Изберете бутона „Импорт на данни за артикулите от файл Ctrl+G”.

След това изберете „Импорт на СЕСПА кодове от доставчик“.

Изберете ID Доставчик Стинг АД от списъка с доставчици. След това натиснете бутона „ОК“.
След процеса на импорт на данни ще видите съобщение, което ще е различно за всяка АПТЕКА за броя на импортираните кодове СЕСПА от доставчик СТИНГ АД.

Инсталиране на СЕСПА сървър

Всички действия се извършват на сървъра на АПТЕКАТА с администраторски права на потребителя на операционната система (задължително).Необходимо е да изберете меню Обработки -> СЕСПА -> ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕСПА СЪРВЪР.
Забележка: Трябва да сте въвели своите регистрационни данни за модул СЕСПА в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ПАРАМЕТРИ -> ДАННИ НА АПТЕКАТА, /процеса подробно описан в първата част на инструкцията/.

Моля изчакайте, да завърши процеса на инсталиране на СЕСПА (СЪРВЪР).
След което ще видите следното съобщение:

С това процеса на инсталиране на СЕСПА (СЪРВЪР) е приключен.
Забележка: От този момент нататък програмата в автоматичен режим започва да изпраща данни към СЕСПА.

АРТИКУЛИ – КОД СЕСПА

Нова възможност в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> АРТИКУЛИ -> АРТИКУЛИ, ще можете директно в програмата PharmaStar, да търсите и да въвеждате СЕСПА КОД. Програма PharmaStar автоматично ще актуализира „Позитивния лекарствен списък по Приложение № 4“.

Забележка: Търсенето задължително трябва да става само и единствено на ЛАТИНИЦА.

В номенклатура ще имате възможност да създадете НСЦРЛП Код съгласно „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“.

Важно: След СТАРТИРАНЕ НА СЕСПА (СЪРВЪР) в номенклатурата на артикулите отстрани на полето НСЦРЛП Код ще се появи и help бутон с възможност директно да изберете артикула на ЛАТИНИЦА от „Позитивен лекарствен списък, Приложение № 4“ на СЕСПА.

Подаване на 6 месечен отчет към СЕСПА

След като извършите всички настройки съгласно първата инструкция, инсталирате СЕСПА (СЪРВЪР), въведете кодовете по СЕСПА на всички артикули, актуализирате пощенските кодове на доставчиците, проверите кодовете по БУЛСТАТ за коректност на вашата Аптека и основните доставчици в меню НОМЕНКЛАТУРИ -> ДОСТАВЧИЦИ, ще сте готови да подадете 6 /шест/ месечен отчет към СЕСПА.

Изберете меню ОБРАБОТКИ -> СЕСПА -> 6-МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

Изберете меню 6-МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ. Направете ИЗБОР къде да запишете вашият 6-МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ във файл.

Периодът от 6 месеца обхваща датите от 15 февруари до 15 август 2020 г., съгласно изискване на ИАЛ.

Така формирания файл с разширение CSV следва да бъде изпратен през вашия личен профил в СЕСПА портала.

Там от меню 6-месечен отчет следва да изберете начин на подаване „от файл“ и разделител ; /точка и запетая/. След това трябва да довършите процеса на подаване на 6-месечния отчет до успешен край, подобен на регистрацията в СЕСПА и подробно описан в Указания за подготовка и подаване на информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗЛПХМ за предходните 6 месеца (6 месечен отчет) на страницата на СЕСПА (https://www.bda.bg/bg/sespa).

От тук нататък модул СЕСПА ще работи в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ и не е необходимо да правите нищо допълнително, освен да добавяте КОД СЕСПА за нови позиции във вашата номенклатура при създаването им.