Експресна актуализация на PharmaStar във връзка с новото изискване за отрязък „S“ (обновена версия от 19.03.2020)

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и писмо от НЗОК с Изх.№ 20-00-114/16.03.2020г. и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хроничноболни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти.

НЗОК има ново изискване в софтуера на аптеките да се въвеждат същите данни като последно изпълнената рецепта. Като „Отрязък“ се въвежда буква „Отрязък „S“ се въвежда както за тройна, така и за единична рецепта.

Ей Ес Ес ООД, пусна експресна актуализация на PharmaStar което да отрази това ново изискване.

Пояснения към актуализацията:

Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рeцeптурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането да се извършва в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.

При отпускането аптеката следва да въведе в рецептурната книжка данните за предписани и отпуснати лекарствени продукти по „служебна рецепта“.

Въвежда се промяна в диалога за „Нормална рецепта“ за отрязък „S“. Датата на предишното отпускане се контролира 28 дни.

 

Въвежда се промяна в диалога „Хронична рецепта“ за отрязък „S“. Датата на предишното отпускане се контролира 28 дни.

НАЧИН НА АКТУАЛИЗИРАНЕ:

  • Затворете програмата PharmaStar.
  • Актуализирайте програмата PharmaStar на сървъра.
  • Стартирайте PharmaStar.

Ново в актуализацията на програмата:

Добавен е нов бутон в рецепта:

Може да се извика и с Alt+Z (виж картинката)

След това ще се появи списък на рецептите на пациента и от тук це може да изберете рецептата със съответния Амб. лист No.

Надяваме се това да ускори обработката на рецепти