Ако бутонът свети в зелено, означава че имате нови известия от НЗОК