Ако нямате номер на полумесечно известие, натиснете НЕ и прекратете създаването на фин. отчет