Въведете ИД на период-а, за който отчитате рецептите