Изберете Експорт на ел. документ за изпращане към НЗОК