Уважаеми клиенти и партньори, днес 31,07,2019 г. публикуваме нова версия на програмата PharmaStar версия 1.69.1(117) от 31.07.2019.

Както винаги, за единичните аптеки тази актуализация ще може да я получите автоматично, дирeктно от PharmaStar със съобщение за нова версия на програмата.

Публикуваме и нова версия на инструкцията за верифициране на лекарствените продукти.

Важно! Уважеми клиенти и партньори екипът на PharmaStar няма да поема нови ангажименти за доработки от всякаквъв характер до 15.10.2019 г. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

 1. ЦЕНТРАЛА
  1.1. Настройки на ФармаСтар за работа с функционалността.
  1.1.1. В Централа-Централа меню Номенклатури->Парметри->Всички параметри
  за всеки обект трябва параметърът PHARM_USE_EMVS=1 (IntVal)
  или от меню Номенклатури->Парметри->Продажби поле „Верификация в продажба“ = ДА

1.1.2. За аптека с PharmID=1 параметри:
EMVS_SERVER – Сървър (EMVS) – nbsbgprod.emvs-nbs.eu (StrVal)
EMVS_PORT_AUTH – Порт авт. (EMVS) – 8637 (IntVal)
EMVS_PORT – Порт (EMVS) – 8978 (IntVal)
EMVS_SSL – SSL (EMVS) – 1 (IntVal)

1.1.3. За всеки обект параметрите се настройват от меню Номенклатури->Параметри ->Данни за аптеката (верификация):
Клиент EMVS :
Парола EMVS:

За активиране на верификация в продажбите е необходимо да активирате параметъра „Верификация в продажби“ от меню Номенклатури->Параметри ->Продажби.

1.2. В Номенклатура->Артикули е добавено ново поле ‚Верифицира се‘, което трябва да бъде сетнато на ДА за всички артикули, които подлежат на верифициране и отпускане от Центалния хъб. Полето се сетва в аптеката след синхронизация.

1.3. При създаване на нов артикул, който има двумерен баркод, продуктовия код (GTIN/PC) се въвежда чрез бутона ‚Въвеждане на двумерен баркод‘(Ctrl+B).в Номенклатури->Артикули->Артикули натискате десен бутон на мишката -> Свързани таблици -> Баркодове на артикул:

Въвеждане на двумерен баркод

В полето ‚Код‘ сканирате двумерния баркод или въвеждате 14-те цифри на GTIN (PC) и натискате ENTER или ОК.

сканирате двумерен баркод

Двумерен баркод

Внимание! Не сканирайте двумерния баркод в командния ред, защото там не се отделя продуктовия код (GTIN/PC) и артикулът няма да бъде разпознат при продажба по баркод. Сканирайте го само в поле ‚Код‘ в диалога ‚Scan Code‘ .

 

1.4. При добавяне на нов двумерен баркод към съществуващ артикул.
Налага се когато GTIN не съвпада с някой от баркодовете на артикула. По стандарния начин за въвеждане на баркодове: В меню Номенклатури->Артикули->Артикули намирате артикула и го зареждате в грида. Натискате десен бутон на мишката -> Свързани таблици -> Баркодове на артикул. Продуктовия код (GTIN/PC) се въвежда чрез бутона ‚Въвеждане на двумерен баркод‘ (Ctrl+B).

Въвеждане на двумерен баркод

В полето ‚Код‘ сканирате двумерния баркод или въвеждате 14-те цифри на GTIN (PC) и натискате ENTER или ОК.

 

Внимание! Не сканирайте двумерния баркод в командния ред, защото там не се отделя продуктовия код (GTIN/PC) и артикулът няма да бъде разпознат при продажба по баркод. Сканирайте го само в поле ‚Код‘ в диалога ‚Scan Code‘ .

 

1.5. Ново меню Номенклатури->Параметри->EMVS кодове
Чрез него ще може да управлявате кои нотификациии да се появяват като съобщения при верифициране и/или отпускане на лекарствените продукти,

PharmaStar-EMVS-Кодове

Когато хъбът върне код от поле‚ Операция‘ и полето ‚Съобщение‘ е ДА за тази операция, в аптеката потребителят получава съобщение със съответния код, текст и цвят. Съобщението е под форма на диалог с потвърждение и отказ, т.е. потребителят има възможност да реши дали да продължи с продажбата на продукта или не.

 

Внимание! Ако полето ‚Съобщение‘ е НЕ за съответната операция, няма да се появи съобщение и съответно няма да се запази история на върнатата от хъба нотификация за статуса на проверявания артикул.

 

 1. АПТЕКА
  2.1. Продажба в брой
  Верификацията на лекарствените продукти се извършва преди изгледа за избор на количество за отпускане.
  2.1.1. За да маркирате двумерния баркод трябва фокусът да бъде в поле ‚Търсене на артикул: ‘ и поле ‚По: ‘ да бъде БАРКОД.

Програмата автоматично ви аутентикира пред хъба, намира артикула по GTIN и го верифицира.
Ако няма съответствие на GTIN(PC) с някой от въведените баркодове за артикула ще получите съобщение:

За да бъде добавен GTIN(PC), в Централата следвайте стъпки 1.2. или 1.3.

При успешно верифициране се отваря диалог ‚Въвеждане на количество‘. Количеството по подразбиране е 1 и е неактивно за редакция. За делимите продукти се активира полето ‚Количество‘ когато промените подмярката. Имате възможност да изпишете наведнъж по-малко или равно количество на количеството в подмярката. Особеността е, че ако се опитате да продадете по-голямо количество от бройките в една опаковка, тогава ще получите съобщение.

Ако Централния хъб не върне съобщение за проблем, може да продължите с изписването на следващ продукт и/или да приключите продажбата.

Ако Централния хъб върне съобщение за проблем при верифициране на лекарствения продукт, то ще ви излезе на екрана.

PharmaStar-серийният номер е незжестен

Имате възможност да се върнете отново в екрана за продажба без да отпускате продукта като натиснете ОТКАЗ.

При избор на ОК се отваря диалога ‚Въвеждане на количество‘. Количеството по подразбиране е 1 и е неактивно за редакция. За делимите продукти се активира полето ‚Количество‘ когато промените подмярката. Имате възможност да изпишете наведнъж по-малко или равно количество на количеството в подмярката. Особеността е, че ако се опитате да продадете по-голямо количество от бройките в една опаковка, тогава ще получите съобщение:

Поради факта, че всяка опаковка има уникален сериен номер при изтриване на позиция от този изглед с F6 и Ctrl+Del, трябва да се уверите, че изтривате точно тази позиция, която ще върнете в склада като сравните серийния номер (SN) от опаковката с този, който е маркиран за изтриване.

При натискане на ‚-‘ или ‚+‘ за приключване на продажбата, всички позиции, които са верифицирани се записват като отпуснати в хъба.

Ако WEB услугата за отпускане не върне код за проблем с артикула, продажбата приключва по стандартния начин.

В случай, че върне такъв код на екрана на потребителя се появява съобщение и този код се записва в базата данни.

2.1.2. При търсене на артикул по име, код НЗОК, АТС, Код и в номенклатурата артикулът е маркиран, че се верифицира ще се появи диалог за ръчно въвеждане на продукт за верификация. Полетата са задължителни за въвеждане и се намират върху опаковката на продукта.

Двумерен баркод

Предвидена е възможност в този диалог да сканирате двумерния баркод на продукта в полето ‚Баркод: ‘ . Ако продуктът бъде разпознат и полетата се попълнят автоматично, няма да ви се налага ръчното им въвеждане от опаковката.

Ако натиснете ОК след като задължителните полета са попълнени (ръчно или чрез сканиране на баркода), лекарствения продукт се верифицира. Процесът по верификация е невидим за потребителя и ако сървиса не върне код за проблем с артикула се отваря диалога ‚Въвеждане на количество‘. Количеството по подразбиране е 1 и е неактивно за редакция. За делимите продукти се активира полето ‚Количество‘ когато промените подмярката. Имате възможност да изпишете наведнъж по-малко или равно количество на количеството в подмярката. Особеността е, че ако се опитате да продадете по-голямо количество от бройките в една опаковка, тогава ще получите съобщение:

Ако Централния хъб не върне съобщение за проблем, може да продължите с изписването на следващ продукт и/или да приключите продажбата с ‚-‘.

Ако хъбът върне код за проблем с артикула, на екрана ще се появи съобщение.

PharmaStar-серийният номер е незжестен

Имате възможност да се върнете отново в екрана за продажба без да отпускате продукта като натиснете ОТКАЗ.

При избор на ОК се отваря диалога ‚Въвеждане на количество‘, в който полето ‚Количество‘ е неактивно за редакция и е 1. Поради факта, че всяка опаковка има уникален сериен номер при изтриване на позиция от този изглед с F6 и Ctrl+Del, трябва да се уверите, че изтривате точно тази позиция, която ще върнете на рафта като сравните серийния номер (SN) от опаковката с този, който е маркиран за изтриване.
При натискане на ‚-‘ или ‚+‘ за приключване на продажбата, всички позиции, които са верифицирани се маркират като отпуснати в хъба.
Ако WEB услугата за отпускане не върне код за проблем с артикула, продажбата приключва по стандартния начин.
В случай, че върне код за проблем с артикула на екрана на потребителя се появява съобщение и този код се записва в базата данни.

2.1.3. Ако търсите артикул по ID или маркирате стария баркод (EAN-13/8) ще изпишете артикула без да се верифицира, т.е. по начина, по който правите продажби до сега. Предвидено е за старите опаковки без двумерен баркод.

2.2. Бутон за верифициране и отпускане.
В случаите когато по технически причини (няма I-net, връзка с хъба, Web услугата не работи и др.) не сте успели да верифицирате и отпуснете лекарствените продукти, подлежащи на верификация през продажба имате възможност да го направите от Бутон ‚ Неверифицирани/неотпуснати ЛП ‘, в момента, в който техническите причини бъдат отстранени.

При натискане на бутона се отваря таблица с всички неверифицирани и/или неотпуснати артикули. След натискане на ОК те се изпращат към хъба. Ако Web услугата върне код за проблем с артикула, то той се визуализира на екрана като съобщение.

2.3. Лекарственият продукт няма да бъде верифициран и отпуснат при продажба ако не отговаря на следните условия и не се спазват следните действия:
2.3.1. Не е маркиран в номенклатурата;
2.3.2. Няма двуизмерен баркод в/у опаковката;
2.3.3. Не сте в документ ‚Продажба в брой‘.
2.3.4. При продажба се търси по име, код НЗОК, стар баркод, ИД и не се въведат необходимите полета и/или се натисне ОТКАЗ на диалога за ръчно въвеждане на продукт за верификация.

2.4. Всички действия по верифициране на лекарствените продукти предвидени в Директивата могат да бъдат направени през меню Справки->Верификация:

2.5. Тест на настройките на баркод четеца.
В меню Справки->Верификация->Тест сканиране сканирайте двумерния баркод от опаковката. Резултатът трябва да съдържа правилните продуктов код, сериен номер, партиден номер, срока на годност и NN, които са посочени върху опаковката. Не трябва да има никакви допълнителни символи.

Внимание! Ако при сканиране на двумерния баркод получите съобщение:

В този случай, следва да се обърнете се към доставчика, от който сте закупили четеца за да бъде програмиран за четене на двумерни баркодове по изискванията на Българската организация по верификация https://www.bgmvo.org/bg/.