Уважаеми кленти и партньори,

При последните версии на програмата PharmaStar за успешно регистриране на кодове от лекарства за целите на верификацията са необходими промени в настройките на вашия баркод четец Scantech IG620. Необходимо е само да сканирате този QR код:

Scantech IG620

Тази команда деактивира предварителната настройка за работа на четеца независимо от избора на клавиатура (латиница/кирилица) – тази настройка е вече включена в самата програма PharmaStar.

Тези от вас които искат да активират режим за работа с инверсен (негативен) баркод трябва да се възползват от тази инструкция предоставена от Комитекс ООД – тук.

 

За всички въпроси относно баркод четец Scantech IG620 и други предлагани модели от Комитекс ООД следва да се обръщате към доставчика.