Уважаеми клиенти,

С тази актуализация се коригира част от наименованието на „Коригиращата спесификация“. Сменена е думата „отпуснати“ с „отхвърлени„.

Можете да направите актуализацията на програмата PharmaStar и без да я затваряте. Актуализацията на програмата не е свързана с откриването на период и може да се направи по всяко време.

 

Екип Аптечни програми