На 10 октомври 2017 г. Microsoft пусна нови актуализации на сигурността за Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/2008R2/2012/2016.

Клиентите които актуализираха своите системи, срещнаха трудности при експорт на някои справки в Excel.

Актуализациите по операционни системи:

Windows 7
KB4041681
KB4041678

Windows 8.1
KB40416393

Windows 10
KB4040724
KB4041676

Описание на актуализациите:

10 октомври 2017 г. – KB4041681 (месечен сборен пакет за актуализация)
Подобрения и корекции

Тази актуализация на защитата включва подобрения и корекции, които са част от актуализация KB4038803 (издадена на 19 септември 2017 г.) и също така разрешава следните проблеми:

Обърнато е внимание на проблем със закрепване и откачане на прозорци на Internet Explorer.
Обърнато е внимание на проблем с изпращането на формуляри в Internet Explorer.
Обърнато е внимание на проблем с URL кодиране в Internet Explorer.
Обърнато е внимание на проблем, който не дава възможност на елемент да получи фокус в Internet Explorer.
Обърнато е внимание на проблем с рендирането на графичен елемент в Internet Explorer.
Обърнато е внимание на проблем, при който USBHUB.SYS произволно води до повреда в паметта, което води до произволни сривове на системата, които са изключително трудни за диагностициране.

Официално описание от страна на Microsoft по повод възможните проблеми:

Известни проблеми в тази актуализация

Симптом Заобиколно решение
След инсталиране на KB4041681 потребителите на пакети може да виждат диалогов прозорец за грешка, който индикира, че изключение в приложение е възникнало при затваряне на някои приложения. Това може да повлияе на приложения, които използват mshtml.dll за зареждане на уеб съдържание. Грешката възниква единствено когато даден процес вече се затваря и няма да повлияе на функционалността на приложението. Microsoft работи върху разрешение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.
Инсталирането на тази актуализация може да е причина приложения, базирани на Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 и по-стари или приложения, които не са на Microsoft), да не се изпълнят, когато създавате или отваряте Microsoft Excel .xls файлове. Съобщението за грешка е „Неочаквана грешка от външен драйвер на бази данни (1). (Microsoft JET Database Engine)”. Изтеглете и инсталирайте Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributableи , след което променете низовете за DB връзка в Microsoft Excel, за да използвате ACE като доставчик. Пример: Променете Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 на Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft работи върху разрешение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

10 октомври 2017 г. – KB4041678 (актуализация само на защитата)
Тази актуализация на защитата включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

Актуализации на защитата за Microsoft Windows Search Component, драйверите за режима на ядрото на Windows, графичния компонент на Microsoft, Internet Explorer, ядрото на Windows, работа в безжична мрежа на Windows, Microsoft JET Database Engine и Windows SMB Server.

Въпросната промяна се крие в актуализацията засягаща промяната в Microsoft JET Database Engine.

Официално описание от страна на Microsoft по повод възможните проблеми:

Известни проблеми в тази актуализация

Симптом Заобиколно решение
Инсталирането на тази актуализация може да накара приложенията, базирани на Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 и по-стари или приложения, които не са на Microsoft), за да не успеят, когато създавате или отваряте Microsoft Excel .xls файлове. Съобщението за грешка е „Неочаквана грешка от външен драйвер на бази данни (1). (Microsoft JET Database Engine)”. Изтеглете и инсталирайте Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributableи , след което променете низовете за DB връзка в Microsoft Excel, за да използвате ACE като доставчик. Пример: Променете Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 на Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft работи върху разрешение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

След инсталиране на KB4041681 потребителите на пакети може да виждат диалогов прозорец за грешка, който индикира, че е възникнало изключение в приложение при затваряне на някои приложения. Това може да повлияе на приложения, които използват mshtml.dll за зареждане на уеб съдържание. Грешката възниква единствено когато даден процес вече се затваря и няма да повлияе на функционалността на приложението. Microsoft работи върху разрешение и ще предостави актуализация в предстоящо издание.

Възможни начини за разрешаване на проблема:

Вариант 1:

Временно деинсталиране на въпросните актуализации. Microsoft коментира въпросните проблеми в своя БЛОГ, като признава, че това не е препоръчителен вариант.

Вариант 2:

Да да се използват старите версии, преди въпросните актуализации. От Microsoft поясняват в своя БЛОГ, че и това не е препоръчителен вариант.

За повече информация относно въпросната дискусия в БЛОГА на  Microsoft.