Във връзка със заповед No.РД/20-0024 от 21.02.2017 г. на ИД на ИАЛ.

е необходимо:

  1. Да обновите Вашата версия на PharmaStar, като свалите и стартирате на сървъра посочената актуализация.
  2. При извършване на проверка от ИАЛ е необходимо да предоставите справка от меню Справки->НЗОК->Складови справки ->“Приход, разход и наличност на лекарства по НЗОК“ за изисквания период