I10-PharmaStar

PharmaStar е доработена така, че да поддържа втори код по НЗОК за артикулите, които ще се реимбурсират напълно за МКБ I10 и частично за други МКБ-та.
За целта аптеките трябва да направят актуализация по НЗОК автоматично от диалога на програмата или през менюто на програмата „Обработки“ -> „Актуализации НЗОК“ -> „Прилагане на група актуализации“ -> т.4 „ИНТЕРНЕТ“ (НЗОК вече предостави новите файлове за актуализация). Тогава автоматично в Номенклатури -> Позитивен лекарствен списък по периоди ще се добавят кодовете по НЗОК за I10.
При доставка ако се търси ЛС по МКБ код ще трябва да се въвежда основният, а автоматично ще фигурира същата наличност и по кода за I10. Ценообразуването ще важи за основния код, т.е. надценката ще бъде определена по зададените от Вас критерии. При продажба на лекарство за МКБ I10, заведен на основния код, ако се надвишава максималната цена по НЗОК ще се получава предупреждение (забрана).
При продажба по баркод или име ще трябва да се избира по кой код ще продават според предписанието по рецептата, която обслужвате. Продажната цена ще се контролира от цената, която НЗОК е задала за съответното МКБ в актуализационния файл.

Важно: Когато актуализирате вашата програма PharmaStar трябва да направите това или директно от диалога на програма

Проверка за актуализация на НЗОК

„Желаете ли проверка за актуализация от НЗОК?“ или от менюто на програмата „Обработки“ -> „Актуализации НЗОК“ -> „Прилагане на група актуализации“ -> т.4 „ИНТЕРНЕТ“.

Нова актуализация на НЗОК
Само и единствено по този начин ще сработи правилно новата актуализацията за I10. Подготвили сме и актуализация с ограниченията в сила от 01.01.2017 г.
Не правете актуализацията „РЪЧНО“ като сваляте файла с актуализации от сайта на НЗОК и след това да го прилагате. Във файла предоставен от НЗОК файла по подразбиране е изготвен в стария формат и необходимо ръчно да го преименувате с коректно име за да се приложи правилно.

 

Важно: Напомняме на всички, че програмата PharmaStore изчерпва своя жизнен цикъл на 31.12.2016 година на и няма да може да обслужва новите изисквания на НЗОК считано от 01.01.2017 година.