Анкета

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящите въпроси бихме искали да получим информация от Вас, която да ни помогне да развием нашите продукти и услуги и да ни даде ясна представа за нашите пазарни позиции. Събраната информация е поверителна и ще бъде ползвана само за целите на това изследване.

* Всички въпроси отбелязани със звезда са задължителни.